Thang Máy Tải Hàng Cửa Xếp

150.000.000

Thang máy tải hàng kèm người cửa xếp nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng, mong muốn mức đầu tư thấp so với thang máy tải hàng cửa tự động. Ngoài việc cửa thang phải đóng mở bằng tay thì công năng sử dụng và an toàn hoàn toàn giống với thang máy tải hàng cửa tự động. Nhưng chi phí lắp đặt giảm đáng kể so với thang máy tải hàng cửa tự động. Các mẫu cửa tùy thuộc vào yêu cầu, thẩm mỹ và sở thích của từng khách hàng lựa chọn cho phù hợp.