Thang Máy Tải Hàng Cửa Inox Tự Động Mở Lên

450.000.000

Thang máy tải hàng cửa inox tự động mở lên cũng giống như thang máy tải hàng cửa inox tự động mở tim. Điều khác biệt duy nhất là thiết kế của cửa thang. Cửa thang được thiết kế hai cánh, hoặc một cánh mở lên, nhằm mở rộng tối đa kích thước của cửa thang để vận chuyển những hàng hóa có kích thước lớn, hoặc để xe nâng hàng có thể đưa hàng hóa trực tiếp vào trong thang. Điều này mang lại hiệu quả sử dụng tối đa cho các khách hàng cần vận chuyển hàng hóa kích thước lớn, hoặc hàng hóa nặng cần vận chuyển bằng xe nâng.