Thang Máy Tải Hàng 04

150.000.000

Thang Máy Tải Hàng Là thang máy tải hàng kèm người cửa xếp sắt hoặc cửa xếp inox .Cửa thang đống mở bằng tay chứ không phải tự động như các mẫu  01 02 03 .Thang có thiết kế đơn giản  đề cao tính thực dụng của công việc ,nhưng vẫn có nét thẩm mỹ riêng.