Mô Tơ Thang Nâng Hàng

20.000.000

Mô Tơ  Thang Nâng Hàng

  • Cấu Tạo Là Động cơ điện thông thường  có hộp giảm tốc đồng bộ hoặc không đồng bộ . Có phanh đĩa từ kèm theo ( khi mô tơ quay thì phanh từ mở , khi mô tơ dùng thì phanh từ đóng lại )
  • Là bộ phận quan trọng nhất của thang tải hàng . Khi mô tơ quay thuận hoặc nghịch sẽ tạo  chuyển động chạy lên hoặc xuống  cho thang .